Plakáty sametové revoluce

Tato stránka představuje sbírku revolučních plakátů Filipa Blažka. Většina plakátů je také obsažena v knize Plakáty sametové revoluce, která vyšla v listopadu 2009. Údaje o autorech jsou průběžně doplňovány a aktualizovány, neboť i přes velkou péči se dosud nepodařilo nalézt autory všech plakátů. Výtvarníkům, jejichž jméno zde není uvedeno, se omlouváme, rádi je doplníme.

Plakáty sametové revoluce

Kniha Plakáty sametové revoluce připomíná 20. výročí událostí, které vedly k pádu komunistického režimu v Československu. Plakáty a letáky, jež visely snad na všech nárožích a dalších důležitých místech českých měst, tvořily nedílnou kulisu revolučních dní. Většina z nich byla ručně kreslená nebo malovaná, nicméně již několik dní po 17. listopadu byla pololegálně vytištěna řada plakátů ve velkých nákladech, ať už technologií ofsetu nebo sítotisku. Některé z nich dělali anonymní tvůrci, jiné zkušení výtvarníci; za všechny jmenujme Aleše Najbrta, Michala Cihláře, Pavla Šťastného, Rostislava Vaňka, Ivana Krále nebo Františka Skálu.

Publikace obsahuje reprodukce čtyřiceti sedmi plakátů, okolnosti vzniku plakátů zachycují rozhovory se třinácti autory plakátů, kontext dodávají zasvěcené eseje teoretičky designu Ivy Knobloch a historika Jiřího Suka. Atmosféru listopadu a prosince 1989 připomínají snímky čtyř významných českých fotografů Tomkiho Němce, Karla Cudlína, Miloše Fikejze a Pavla Štechy, které zachycující proměnu šedých českých měst na obrovské pestré plakátovací plochy.

Knihu sestavil grafický designér Filip Blažek, který plakáty osobně shromáždil na konci roku 1989, kdy jako student pomáhal v pražské výstavní síni Mánes, která se přes noc stala jedním z několika neformálních center odporu vůči totalitnímu režimu. Publikace Plakáty sametové revoluce má 144 barevných stran, formát 21 × 21 cm a je vydána v českoanglickém provedení v pražském nakladatelství XYZ. V prodeji v českých i slovenských knihkupectvích.

Kolekce plakátů byla v průběhu 2009 roku vystavována v Českých centrech v zahraničí (Tokio, Moskva, Stockholm, Varšava, Košice, Paříž, Berlín). Kopie byly díky o. s. Opona na konci roku 2008 vystaveny v Mlýnské kavárně v Praze na Kampě a díky Úřadu vlády ČR v průběhu léta 2009 v zahradě Strakovy akademie.

Stránka 1 / 2

Autor Roman Werner, ofset + sítotisk, 589 × 415 mm

Autor Aleš Najbrt, sítotisk, 600 × 844 mm

Autor Bratrstvo, foto Václav Jirásek, ofset, 510 × 856 mm

 Autor Michal Cihlář, foto Stanislav Savický, ofset, 469 × 850 mm

Autor Ivan Král, ofset, 605 × 855 mm

Autor Michael Rittstein, sítotisk, 853 × 610 mm

Autor Vladimír Jiránek, ofset, 440 × 614 mm

Autor Stanislav Holý, text Bohuslav Blažek, ofset

Autor Pavel Beneš, ofset, 808 × 584 mm

Autor Pavel Hrach, Joska Skalník a Rostislav Vaněk, foto Miloš Fikejz, ofset, 425 × 591 mm

Autor Jiří Votruba, text Bohuslav Blažek, ofset, 854 × 600 mm

Autor František Tomík, ofset, 420 × 584 mm

Autor Michal Cihlář, ofset, 776 × 566 mm

Autor neznámý, text Bohuslav Blažek, ofset, 600 × 850 mm

Autor Milan Kincl, foto Aleš Lamr, ofset, 579 × 821

Autor František Skála, ofset, 389 × 612

Autor Aleš Lamr, typo Milan Kincl, ofset, 574 × 752

Autor Pavel Hořejší, foto Martin Stollenwerk, ofset, 573 × 494 mm

Autor neznámý, ofset, 853 × 605 mm

Stránka 1 / 2